استاندارد حسابداری سرمايه گذاريها: آثار اقتصادی و تامين هدفهای گزارشگری مالی

مقدمه‌ استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 152 بازدید

استاندارد حسابداری سرمايه گذاريها: آثار اقتصادی و تامين هدفهای گزارشگری مالی

مقدمه‌ استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 116 بازدید

ِتجارت الكترونیكی ؛ عرصه تعامل جدی ایران باتجارت جهاني

باورود به هزاره سوم ,شاهد رقابت فشرده تردولتهاوقطبهای اقتصادی در جهان بخصوص دربخش تجاری هستیم وهریك می كوشندتاسهم بیشتری ازامتیازات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 107 بازدید
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
5 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
5 پست
دی 85
6 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
14 پست